OZNAMY

Očakávame v januári ...

17.1.2019 /štvrtok/-Konzultačné rodičovské združenie /15:00-17:00/ v 4.B

25.1.2019 /piatok/ - Hvezdáreň v Michalovciach -prírodovedná exkurzia /8:30/.Vstupné 1€.

28.1.2019 /pondelok/- Hviezdoslavov Kubín-triedne kolo

31.1.2019 /štvrtok/ - Polročné vysvedčenie /výpis/

1.2.2019 /piatok/-Polročné prázdniny

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny budú  od 24.12.- do 7.1.2019.

V škole sa opäť stretneme v utorok 8. januára 2019.

Filmové predstavenie

V piatok 21.12. počas vyučovania pôjdeme do kina. Navštívime filmové predstavenie GRINCH. Vstupné bude z kultúrnych poukazov /máme v škole/.

Vyhodnotenie súťaží

Zemplínske zvončeky - súťaž v prednese duchovnej poézie a prózy: 

Natálka N.-2.miesto, Zuzka N.- Cena poroty. Za prípravu ďakujeme p.uč. Vasiľovej. Dievčatám blahoželáme!

Pytagoriáda-školské kolo- 4 naši úspešní riešitelia /viac ako 10 bodov/:

Lianka D. /12+6/, Erik H. /12+6/, Vladko O. /13+2/, Martin A./11+4/. Gratulujeme! 

Lianka D. a Erik H. postupujú na  okresné kolo súťaže. 

Pytagoriáda-školské kolo

Školské kolo matematickej súťaže "Pytagoriáda"  kategórie P4 sa uskutoční v stredu 12.12.2018 po veľkej prestávke. Za našu triedu budú súťažiť. Vladko O, Erik H, Lianka D, Tamarka G, Dominik M, Jurko K a Martin A. Držíme palce! :)

Oznam ŠKD

V piatok /14.12.2018/ bude činnosť ŠKD z organizačných dôvodov len do 16:00 h. Za pochopenie ďakujeme. LH

Vianočná zbierka pre útulok

V týždni od 3.12.2018 - 7.12.20108 organizujeme spolu s Lienkami z 1.B Vianočnú zbierku pre útulok v Michalovciach časť Močarany. Ak sa chceš zapojiť stačí ak počas tohto týždňa prinesieš do bud.č.4 (vestibul) alebo bud.č.3: granule, maškrty pre psíkov, konzervy, misky, obojky, vodítka, gumené hračky, pelechy, vyradené uteráky, deky alebo staré tkané koberce. Každá pomoc poteší.

Ak by ste chceli podporiť útulok finančne, na kúpu unimobunky tu je aj číslo účtu:

Č.účtu: IBAN: SK9409000000000483746623
BIC - SWIFT: GIBASKBX-  do poznámky uveďte UNIMOBUNKA      Ďakujeme :)

Blíži sa Mikuláš...

MIKULÁŠSKE FOTENIE - 5.12.2018 /streda/ na 1.alebo 2.vyuč .hodine v Relaxroom - cena balíčka 3,50 - spoločná mikulášska, jednotlivec - 1 veľká, 2 malé fotografie. Viac info v prílohe.

Doneste si MIKULÁŠSKE ČIAPKY! 

MIKULÁŠSKA ČIAPKA-6.12.2018 /štvrtok/-spoločná zábava na školskom dvore-po veľkej prestávke-následne bude Mikuláš so sprievodom hľadať dobré deti v triedach... :)

Reprezentácia školy

V novembri sme reprezentovali školu v kolektívnych športových súťažiach-v minihádzanej, vybíjanej a florbale. Získali sme pekné miestnenia-na turnaji vo florbale krásne 2.miesto, vo vybíjanej-2.miesto v obvodnom kole a 4.miesto v okresnom kole. Ďakujeme  za reprezentáciu triedy a školy  Kamilke, Natálke Š., Nicovi, Filipovi, Jakubovi, Damiánovi, Jurkovi, Martinovi, Vladkovi, Milotke, Zuzke, Tamarke, Lianke. Viac vo FOTOGAlÉRII. https://photos.app.goo.gl/yWvqcqaZZ5RTt5Ga7

Dôležitý oznam

Prosím rodičov, aby v tomto období dôkladne prezerali deťom vlasy. V prípade problému nechajte dieťa doma,až do úplného odstránenia problému. Za pochopenie ďakujem. LH

Všetkovedko

Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa blíži! Uskutoční sa 29.11.2018 /štvrtok/ po veľkej prestávke v školskej jedálni. Oznam sa týka len  prihlásených žiakov /Lianka,Timejka,Zuzka, Boris B, Natálka N, Vladko/.

Viac info na  https://vsetkovedko.sk/

Súťaž iBobor

Informatická súťaž iBobor /kategória Bobríci/ sa  uskutoční v piatok /16.11.2018 /o 10:00 h/ v počítačovej učebni. Oznam sa týka  prihlásených žiakov /Vladko, Boris T, Boris B, Nico, Damián, Zuzka,Natálka N,Natálka Š, Timejka, Tamarka, Lianka/.

 Viac info na https://ibobor.sk/

Divadlo Clipperton

Dňa 6.11.2018 /utorok/ o 9:00 hod. sa v MsKS Michalovce zúčastníme divadelného predstavenia Zlatá rybka, ktoré nám predstaví divadlo Clipperton z Banskej Bystrice. Vstupné -2 kultúrne poukazy /máme v škole/. L.H.

Poplatok ŠKD

Milí rodičia, prosím uhradiť poplatok za ŠKD / mesiac november, december 2018/ - 20 eur. Poplatok  uhradiť najneskôr do 5.11. 2018 /pondelok po prázdninách/. Vopred ďakujem. P. vychovávateľka

Riaditeľské voľno

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. Vám oznamujem, že dňa 29.10.2018 (pondelok) z prevádzkovo-ekoomických dôvodov, udeľujem žiakom 1. - 9. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO
Riadne vyučovanie pokračuje v pondelok 05.11.2018.

 Riaditeľ školy S.Pavolko

Učenie v maskách

Zábavné učenie v maskách bude v piatok 26.10.2018. Vyučujeme sa podľa piatkového rozvrhu. Do školy si berieme učebnice aj PZ. Zoberieme si aj masku /stačí klobúk alebo okuliare, ktoré sme si vyrobili na pracovnom vyučovaní/. L.H.


Jesenné prázdniny a sviatky:

30.10. (utorok) - Štátny sviatok

31.10. (streda) - Jesenné prázdniny

01.11. (štvrtok) - Sviatok všetkých svätých

02.11. (piatok) - Jesenné prázdniny

05.11. (pondelok) - začiatok vyučovania

Súťaže

Prosím žiakov, aby po konzultácii s rodičmi do konca týždňa /20.10.2018/ nahlásili svoj záujem o súťaže : iBOBOR /internetová súťaž bez poplatku/ a VŠETKOVEDKO- veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími /polatok 4 €/. Súťaže sa uskutočnia v novembri.Ďakujem. L.H.

Nový web 4.B

Od piatka 12.10.2018 je spustená  do skúšobnej prevádzky nová webová stránka našej triedy. Dúfam, že sa Vám bude páčiť a obľúbite si ju rovnako ako tú "starú". Najväčšou výhodou popri lepšej grafike je  zobrazovanie v mobiloch, kde v minulosti nezobrazovalo bočné lišty.

Ak ste si nestihli stahnuť fotky, prípadne chcete len tak zaspomínať, link  na "starú webovú stránku" nájdete v sekcii KONTAKT. :)

Súťaž mladých hasičov

Vo FOTOGALÉRII sa nachádzajú fotky z prvej súťaže mladých hasičov "Hasičského krúžku" pod vedením p. Polláka, ktorá sa konala 5.10.2018 na Vinianskom jazere. Školu reprezentovali: Kamilka P., Milotka Č., Tamarka G., Zuzka N., Natálka š., Boris B., Nicolas S., Tibor S., Jakub H., Vladko O. Za výkony im ďakujeme a blahoželáme!

Geometria

Od utorka/2.10./ bude v rámci matematiky celý týždeň GEOMETRIA. Nezabudnite si doniesť NOVÝ PZ GEOMETRIA, malý zošit bez riadkov /môže byť aj ten z 3.ročníka a pomôcky-ostrúhaná ceruza, pravítko, kružidlo! L.H.

Rodičovské združenie

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývam na triedne RZ, ktoré sa uskutoční dňa 18.9.2018 /utorok/ o 16:45 h v 4.B. Rada rodičov sa stretne v zborovni o 16:00 h /p.Bartko/ Teším sa na Vašu účasť. L.H.Prvý školský týždeň

Prvý školský týždeň končíme 4. vyuč. hodinou. V piatok/7.9./ budú DIDAKTICKÉ HRY-do školy bez učebníc.

Od pondelka /10.9./si nosíme zošity:MAT-524, SJL,Č, VLA-523, PDA-veľký bez riadkov Geometria-malý bez riadkov, HUV-notový /môže byť aj z 3.roč./TSV-úbor.

Triedny fond nevyberám-dohodli sme sa na poslednom RZ o presunutí preplatku z výletu.