INFORMATIKA


KOZMIX-vzdelávací portál - INFORMATIKA- 4.ročník

1. Nástrahy internetu- WHXAY

2. Vyrábame plagát- MSRLG

3. Operačný systém 9U9ZL


KOZMIX-SJL-4.ročník

 Spodobovanie- O4EFG /O ako Oto/

Rod podstatných mien A3MOT/O ako Oto/

Skloňovanie podstatných mien-RPF1E

Pád prídavných mien- FNF71


KOZMIX-VLA-4.ročník

1. Poľnohospodárstvo -UUP8B


KOZMIX-MATEMATIKA- 4.ročník

Obvod 6CYN6

Poradie matematických operácií- HBCTF

Pohľad- 349AO /O ako Oto/

Sčítance, súčet, menšenec, menšiteľ a rozdiel-NEDXQ

Litre s decilitre I- DKWOR

Litre a decilitre II- XKW91

Kilogramy- 5R6BX

Jednotky času-AB1Q9

 Čítanie údajov v stĺpcovom grafe (teplota a zrážky)- Y5X6Q


KOZMIX-PRÍRODOVEDA-4.ročník

Orgánové sústavy-SM43H

Kostra a svaly EFSDX

Ozónová vrstva-M3GAA

Pyramída zdravej výživy-URQ7J

Zvuk a vibrácie- FWLRU

Farba- GR6MO /O ako Oto/

Slnečná sústava I- NRBO7 /O ako Oto/

Slnečná sústava II- XETLM

Elektrická energia- QGE3Y

Stavovce a bezstavovce- UZUS3

Pohyb rastlín - RR1E1

Životné cykly rastlín I. -WXYZP

Fotosyntéza I - WHOC9 /O ako Oto/