INFORMATIKA


KOZMIX-vzdelávací portál - INFORMATIKA- 4.ročník

1. Nástrahy internetu- WHXAY

2. Vyrábame plagát- MSRLG

3. Operačný systém 9U9ZL


KOZMIX-MATEMATIKA- 4.ročník

Obvod 6CYN6

Poradie matematických operácií- HBCTF

Pohľad- 349AO /O ako Oto/

Sčítance, súčet, menšenec, menšiteľ a rozdiel-NEDXQ


KOZMIX-PRÍRODOVEDA-4.ročník

Orgánové sústavy-SM43H

Kostra a svaly EFSDX

Ozónová vrstva-M3GAA

Pyramída zdravej výživy-URQ7J