UČIVO A DOMÁCE ÚLOHY

Piatok-14.6.


PROJEKTOVÝ DEŇ

-prezentácia projektov

   

V pondelok  si doneste aj SJL, MAT a VLA!

Kto v piatok chýbal- odprezentuje svoj projekt v PONDELOK!

    

Utorok-11.6.

SJ/Slovesné časy /prítomný, minulý, budúci/

      U-str.113/1,2,3,4,5-ústne, str.114/1-písomne, str.115.116/ústne

    Časovanie slovesa sypať v prítomnom, minulom i budúcom čase-písomne

M-g/ Opakovanie učiva

      PZ-str.36/celá

   Malý zošit-rysovanie trojuholníka pomocou kružidla, rysovanie kružníc s daným polomerom, počítanie obvodu

PDA/ Huby /pozorovanie v parku/

---------------------------------------------------------------------------

Skrátené vyučovanie-viď sekcia OZNAMY

Pondelok- 10.6.

SJ/Slovesné časy

    U-str.112/2-písomne

    -vedieť vysvetliť slovesné časy /prítomný, minulý, budúci/    

   VLA/ Chránime vodné zdroje

        U-str.78-79

M-g/ Opakovanie učiva

       PZ-str.41/celá, str.42/1,2,3, str.43/celá, DÚ-str.42/3-povinná,4-dobrovoľná

      Aj zajtra si doneste pomôcky na GEOMETRIU!!!


Štvrtok- 6.6.

M/ Krížom-krážom školským rokom
     PZ-str.65/13, str.66/14, DÚ-15,16-povinná ,17-dobrovoľná
SJ/ Slovesá /osoba a číslo/
    U-str.109/4-písomne, cv.5-ústne,6-písomne, DÚ-cv.8-písomne
      
PDA/ Huby-poznávanie
       U-str.68-69
          Skupinová práca s atlasmi húb

Streda-5.6.

 M/Krížom-krážom školským rokom

      PZ-str.65/celá

SJ/ Osoba a číslo slovies 

     U-str.108/1, str.109/3

     Vedieť , ktoré gramatické kategórie určujeme u slovies /osoba, číslo, čas/, vedieť ústne vyčasovať sloveso v prítomnom čase.

   VYV/ Komix