UČIVO A DOMÁCE ÚLOHY

Štvrtok-17.1.


SJ/ Spodobovanie spoluhlások na konci slova

     U-str.48/8-samostatná práca, cv.9-ústne, DÚ-str.48/10 a-písomne, b-ústne 

M/ Opakovanie učiva  

      PZ-str.63/celá, DÚ-str.64/celá

      Malý zošit-OPAKOVANIE- slovné úlohy sčítanie-pamäťové aj písomné, odčítanie-pamäťové aj písomné, násobenie, delenie, pojmy-súčet, rozdiel, súčin, podiel, slovné úlohy

ZAJTRA SI DONESTE GEOMETRIU!!!

   PDA/Prečo Slnko svieti  a hreje?

         U-str.34-35

ZAJTRA SI DONESTE ČÍTANKY!!!

Streda-16.1.

SJ/ Diskusia

      U-str.45-vedieť vysvetliť, čo je to diskusia a aké má pravidlá

 M/ Krížom-krážom sčítaním a odčítaním

        PZ-str.62/celá-kto nestihol-dokončiť za DÚ

--------------------------------------------------------------------------

Termíny POLROČNÝCH  PÍSOMNÝCH PRÁC:

SJL-21.1.2019 /pondelok/-POLROČNÁ PRÁCA + DIKTÁT

MAT- 22.1.2019 /utorok/-POLROČNÁ PRÁCA 

Utorok-15.1.

SJ/ Spodobovanie spoluhlások na konci slova

U-str.46/1,2,3-ústne, str.47/6-písomne

Zošity zostali v škole na kontrolu.

PDA/ Prečo veci padajú na Zem?

        Pozorovanie a meranie-str.31 /meranie silomermi/

M/ Sčítanie a odčítanie

    Vyhodnotenie opravnej písomnej práce.

   PZ-str.60/celá, str.61/1- DÚ-dokončiť str.61

Č/ Mimočítankové čítanie 

    Pompon v Rodine Rybárikovcov /str.31-36/ + PL/knihy  máme v škole/

Pondelok-14.1.

M/Projekt: Farby a tvary

    PZ-str.54/1,2

    Opravná práca /zameraná na písomné odčítanie/    

VLA/Priemyselná oblasť-baníctvo a hutníctvo

     U-str.46-47   .

     Zopakovať učivo "Spoznávame Bratislavu a Košice" -v piatok bude kontrolná práca! 

Č/ Mimočítankové čítanie     

Piatok-11.1.


 SJ/ Spodobovanie

      U-str.44/Opakujme si-ústne, A-dokončiť za DÚ-povinná, C-DÚ-dobrovoľná

VLA/ Priemysel

    U-str.44-45

M/ Slovné úlohy

   PZ-str.57/4,5,6,7,8,10, DÚ-str.58/celá 

 Č/ Mimočítankové čítanie