UČIVO A DOMÁCE ÚLOHY

Utorok

SJ/ Vybrané slová po "p" 

     U-str.25/3.4-písomne,DÚ-vedieť ústne vysvetliť pravopis podobne znejúcich slov/z cv.4/       

PDA/ Prečo ľudské telo potrebuje čistiacu stanicu? /Vylučovanie/

       U-str.24 /močová sústava

       Vyhodnotenie testu o tráviacej sústave /kto nedostal známku alebo chýbal. bude odpovedať ústne vo štvrtok/

M-g/ Grafický súčet, rozdiel, násobok úsečiek, premena jednotiek dĺžky

      PZ-str.8/6a,7,8,str.9/1,2,3

Piatok


SJ/ Vybrané slová po "p"

    Zopakovať si vybrané slová po "p" z 3.ročníka

   U-str.24, DÚ-str. 24/1

  Kontrolný diktát č.2 /b,m/

VLA/ Premeny dedín a miest

      U-str.26-27

      Kto má staré fotografie /alebo kalendár/ Michaloviec-donesie v pondelok.

M/ Pravda-nepravda

     PZ-str.37/celá, str.38/6,7,10

     Opakovanie pamäťového odčítania-samostatná práca

     Od pondelka /12.11./ bude celý týždeň GEOMETRIA!


Štvrtok

SJ/ Vybrané slová po "m,b" - opakovanie

U-str.23/16a /2 obrázky/

Cvičný diktát-str.23. Zajtra bude KONTROLNÝ DIKTÁT.

M/ Sčítanie a odčítanie spamäti, Projekt- Cez hory, cez doly

  Sčítanie spamäti-desaťminútovka, /zajtra odčítanie/

PZ-str.36/celá

PDA/ Prečo je dôležité, čo jeme? Prečo ľudské telo potrebuje čistiacu stanicu?

  Trávenie-písomné opakovanie

U-str.24-spôsoby vylučovania odpadových látok z tela

  DÚ-KOZMIX - Pyramída zdravej výživy-URQ7J

Streda


Č/ Rozprávka o tatových básňach

     Čítanka-str. 27-28

M/ Sčítanie a odčítanie spamäti-opakovanie

       PZ-str.35/celá

Pondelok

Č/Papagájska

    Čítanka-str. 27, úloha 4-ústne

M/ Sčítanie a odčítanie spamäti II

     PZ-str.32/celá,str.33/15, DÚ-str.33/14, str.34/1,2-slovné úlohy      

VLA/ Mestá na mape Slovenska

       ŠPZ-krajských a okresných miest

HUV/ Vstávaj, Hanzo, hore