UČIVO A DOMÁCE ÚLOHY

Piatok-24.5.


SJ/ Slovesá

       U-str.105

M/ Kreslenie pomáha počítať

    PZ-str.51/5,6

    Krížom-krážom šk. rokom-str.51/celá

  

Č/Čitateľ komiksov

   Malý princ

    Čítanka-str.97-102

Napísať a vedieť, čo je to KOMIX.

    

Štvrtok- 23.5.

M/ Delíme kocky
     PZ-str.50-dokončiť, str.51/1,2,3,4
SJ/ Číslovky
    U-str.103/21a,b-ústne
      Vyhodnotenie KONTROLNEJ PRÁCE
PDA/ Rastliny-súčasť prírody-DUB
       U-str.68-69

Pondelok- 20.5.

SJ/Číslovky /radové/

    U-str.102/12-ústne, 14,15-písomne,str.103/17,18-ústne

    Opakovanie učiva-podstatné mená, prídavné mená, zámená-písomná práca

   VLA/ Vodstvo v krajine /podzemná voda/

        U-str.74-75-zopakovať učivo o vodstve celkovo

-----------------------------------------------------------------------------------------------

UTOROK-do školy bez učebníc, doniesť len desiatu a pitie+ veci na vystúpenie v označenej taške /kto dnes nemal/-dopoludnia bude generálka v KaSS

STREDA-doniesť len PZ Matematika+peračník /aj fixky na textil, ak máte/-budeme si "vyrábať"šatky a poznámkové zošity do ŠvP

Streda-15.5.

 M/Delíme kocky

      PZ-str.44,45,46/4

SJ/ Zámená   

     U-str.98/15,16-ústne

    Číslovky

    U-str.99- zopakovať si, čo sú to číslovky a ako sa na ne pýtame

Č/ Dve sestry

   Čítanka-str.92

Utorok-14.5.

SJ/ Zámená /osobné privlastňovacie/

      U-str.97/12-písomne,13,14-ústne

      Cvičný diktát-str.92

M/ Stĺpcové grafy

      PZ-str.43/6-samostatná práca

KOZMIX-nová úloha v sekcii Informatika /DÚ-do konca týždňa/

PDA/ Prečo rastliny žijú  na jednom mieste?

        U-str.62-63

KOZMIX-nové úlohy: 1. Pohyb rastlín, 2. Životné cykly rastlín  I. /do utorka/

Č/ Mama, urob iné ticho

      Čítanka-str.89-91-čítať s porozumením, vedieť porozprávať obsah